take-ionescu-scris-1

În atenția elevilor de clasa a V- a – burse an școlar 2023-2024

burse an școlar 2023-2024

Q. Cum se calculează media pentru elevii clasa a V-a care vor primi burse începând cu luna ianuarie 2024?

A.: Conform prevederilor art. 7 alin (1) lit. b) din Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023 – 2024, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 6.238/08.09.2023, „bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează: 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate, ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia”.

Prin urmare, se realizează suma tuturor notelor obținute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două module din anul școlar 2023 – 2024, iar rezultatul obținut se împarte la numărul total de note obținute la toate disciplinele. Cifra rezultată, cu două zecimale, constituie media care va fi luată în calcul pentru acordarea burselor de merit pentru elevii clasa a V-a.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut