take-ionescu-scris-1

Selecție elevi și profesori

SELECȚIE ELEVI PROIECT ERASMUS+ “KINDNESS AGAINST CYBER -BULLYING”

Nr. de referință 2020-1-IT02-KA229-079464_3

      Pentru derularea activităților din cadrul proiectului ERASMUS+ „KINDNESS AGAINST CYBER -BULLYING„, Școala Gimnazială „Take Ionescu” lansează Apelul privind selecția a 20 elevi.
       Cei 20 de elevi vor participa pe parcursul a 2 ani, 2020-2022, la toate activitățile proiectului, inclusiv la o mobilitate internațională dintre cele patru programate : Italia, Polonia, Turcia sau Lituania.

         CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie să fie elev al Scolii Gimnaziale “Take Ionescu”  Rm. Valcea pe toată durata proiectului 01.09.2020 – 15.06.2022;
 • Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani neîmpliniţi până în ultima zi a mobilitatii;
 • Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus in termen;
 • Acordul părinţilor în ceea ce priveşte deplasarile in strainatate, precum şi în privinţa găzduirii unuia dintre elevii din celelalte tari participante in proiect;
 • Recomandarea profesorului diriginte.

 NOTA: ÎN PERIOADA PANDEMIEI, NU SE VOR REALIZA DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE.

         CRITERII DE SELECTIE:

 • Respectarea termenului de înscriere a candidaților. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
 • Motivația de participare la activitățile desfășurate în timpul derulării proiectului și recomandarea dirigintelui;  (30%)
 • Abilități TIC (folosire internet, programe de editare text, editare imagini, rețele sociale, încărcare imagini/documente online) ; (20%)
 • Interviu ONLINE in limba engleză; (50%).

        CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA:

 • Fișa de înscriere (Anexa 1);
 • Copie xerox după certificatul de naștere/cartea de identitate a elevului;
 • Scrisoare de intenție semnată de candidat care prezintă motivația candidatului de a participa la proiect, calitățile personale și competențele care îl recomandă pentru selectarea în grupul țintă al proiectului (Anexa 2);
 • Acord părinți pentru participarea la selecție (Anexa 3);
 • Recomandarea de la profesorul diriginte (Anexa 4);
 • Declarație prelucrare date personale (Anexa 5).
 •  

Cele 5 anexe pot fi descărcate de AICI. După completarea acestora, vor fi scanate intr-un singur document PDF (ce va purta numele elevului) și vor fi trimise la adresa de mail catalin.vaduva@scoalatakeionescu.ro.
   
ETAPELE SELECTIEI:

 1. Depunerea dosarelor online si analiza acestora: 06 – 13 noiembrie, ;
 2. Realizarea unei prezentari Power Point in limba engleza cu tema : „What is cyberbullying?” (minimum 8 slide-uri). Prezentarea va fi trimisă până în ziua interviului la adresa de mail catalin.vaduva@scoalatakeionescu.ro. Documentul Power Point va purta numele elevului..
 3. Proba – interviu online (limba engleza) – la o dată ce se va face publică după evaluarea dosarelor– Întrebările de la interviu vor viza motivația participării la proiect, cunoașterea obiectivelor și a activităților proiectului. În acest sens, elevii se pot pregăti accesând informațiile de pe pagina de internet a școlii – secțiunea destinata proiectului.

      4. Afișarea rezultatelor.

       Bibliografie:

    

Nota: Criteriile de selecție vor alcătui obiectul unei fişe de evaluare a fiecărui candidat. Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie sociala etc.).
Pe lângă cei 20 de elevi care vor face parte din echipa de proiect, vor fi selectați încă 5 care vor alcătui o listă de rezervă.

                                   

                                  SELECȚIE ECHIPA DE PROIECT ERASMUS+ 
                                  “KINDNESS AGAINST CYBER -BULLYING

                                                  CADRE DIDACTICE

CRITERII DE SELECȚIE ȘI ELIGIBILITATE

 • Cadru didactic – gradul II
 • experienţă minimă în derularea de proiecte / programe europene;
 • competenţe lingvistice – limba engleză (interviu – în cazul unei mobilități);
 • abilităţi operare calculator – utilizarea MS Office, eTwinning;
 • preocupare constantă pentru demersuri interactive, pentru utilizarea bazei didactico- materiale, pentru metode moderne de predare-învăţare;
 • competenţe de comunicare în orice situaţie, de relaţionare cu partenerii de vârste diferite, de lucru în echipă;
 • disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului (2- 4 ore saptamanal).

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 • Cerere de inscriere;
 • CV european – din care care sa rezulte respectarea conditiilor de eligibilitate.

 

Nota: Nu este necesara atasarea unor documente doveditoare. Comisia de selectie poate solicita aceste documente dupa analiza CV-ului. 

Documentele din dosarul de candidatura vor fi scanate intr-un singur document PDF și vor fi trimise la adresa de mail catalin.vaduva@scoalatakeionescu.ro. Documentul PDF va fi salvat cu numele cadrului didactic.

 

​ETAPELE SELECȚIEI:

 • Depunerea dosarelor online : 06 – 13 noiembrie;
 • Afișarea rezultatelor: 14 noiembrie;
 • Emiterea deciziei  privind echipa de proiect de către conducerea școlii.
Sari la conținut