take-ionescu-scris-1

Selecție elevi 2023

ANUNT DE SELECTIE ECHIPA DE PROIECT ERASMUS+ “KINDNESS AGAINST CYBER-BULLYING”

ELEVI

             Pentru derularea activităților din cadrul proiectului ERASMUS+ „KINDNESS AGAINST CYBER–BULLYING”, Școala Gimnazială „Take Ionescu” lansează Apelul privind selecția a 6 elevi.

       Cei 6 elevi vor participa pe parcursul anului 2023 la toate activitățile proiectului, inclusiv la o mobilitate internațională dintre cele două programate: Polonia (martie) sau Turcia (mai).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 – Participantul trebuie să fie elev al Scolii Gimnaziale “Take Ionescu” Vâlcea pe toată durata proiectului ( 01.01.2023 31.08.2023);

 – Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani neîmpliniţi până în ultima zi a mobilitatii;

 – Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit și depus în termen;

 

CRITERII DE SELECTIE

 – Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

 – Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii și recomandarea dirigintelui; (30%)

 – Abilități TIC (folosire internet, programe de editare text, editare imagini, rețele sociale, încărcare imagini/documente online) ; (20%)

 – Interviu în limba engleză; (50%).

 

    CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

–    Fișa de înscriere (Anexa 1);

–    Copie xerox după certificatul de naștere/cartea de identitate;

–    Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului (Anexa 2);

–    Acord părinţi pentru participarea la selecţie (Anexa 3);

–    Recomandare de la profesorul diriginte (sugestia Agentiei Nationale este aceea de a se face caracterizarea elevului în urma discuțiilor purtate cu consilierul școlar )  (Anexa 4);

–    Declaraţie prelucrare date personale (anexa 5)

 

ETAPELE SELECȚIEI:

 – Depunerea dosarelor online (marina.sacerdoteanu@gmail.com) și analiza acestora: 11.01.2023 – 18.01.2023;

 –  Proba – interviu (limba engleză) : 20 ianuarie, ora 1800. Întrebarile de la interviu vor viza atât motivația participării la proiect cât și cunoasterea obiectivelor și activitățile proiectului.

Bibliografie recomandata:

 – Realizarea unei prezentări Power Point în limba engleză cu tema : „What is cyberbullying?” (minimum 8 slide-uri). Prezentarea va fi incărcată până în ziua interviului la adresa marina.sacerdoteanu@gmail.com

 – Afișarea rezultatelor: 25.01.2023

 

Nota: Criteriile de selectie vor face obiectul unei fişe de evaluare a fiecărui elev candidat. Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială etc.).

DESCĂRCAȚI DOCUMENTE CANDIDATURĂ

Sari la conținut